do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.06.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe przepisy o monitoringu w miejscu pracy

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy regulujące monitoring w miejscu pracy. Pracodawca musi dostosować swoje przepisy wewnątrzzakładowe do tych regulacji, jeżeli stosuje u siebie monitoring pracowników.

Monitoring może zostać wprowadzony dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub kontroli produkcji albo zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Pracodawca nie musi wcześniej uzyskiwać zgody pracownika na nagrywanie. Jedynie zobowiązany jest poinformować pracowników o monitoringu. Nagrywanie nie jest możliwe w sanitariatach, szatniach czy stołówkach. Będzie ono jednak dopuszczalne, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celów dla jakich można wprowadzić monitoring i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu na co najmniej 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Poinformowanie pracowników powinno nastąpić w sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. poprzez powieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, jej przesłanie do służbowych skrzynek e-mailowych pracowników (jeśli wszyscy je posiadają) czy udostępnienie w intranecie.

Nowe przepisy ograniczają okres przechowywania danych pozyskanych z monitoringu do minimum adekwatnego do celu przetwarzania. Jedynie w stosunku do nagrań okres ten został wyraźnie wskazany jako nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a gdy jest ono dowodem w postępowaniu (np. sądowym albo administracyjnym) – okres przechowywania nagrania może zostać przedłużony do jego prawomocnego zakończenia. Po upływie tego czasu pracodawca musi je zniszczyć, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Pracodawca ma obowiązek oznaczenia monitorowanych pomieszczeń i terenu w sposób widoczny i czytelny, za pomocą̨ odpowiednich znaków lub ogłoszeń́ dźwiękowych, nie później niż̇ jeden dzień́ przed jego uruchomieniem. Należy uznać, że dotyczy to także pracodawców korzystających z monitoringu przed 25 maja 2018 r.

Pracodawca musi również poinformować pracowników przed dopuszczeniem do pracy o celach, zakresie i sposobie monitoringu.

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Od 25 maja br. obowiązują również przepisy dotyczące monitoringu poczty elektronicznej. Pracodawca ma prawo prowadzić taki monitoring, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Zasady wprowadzania monitoringu poczty elektronicznej są takie same jak w przypadku monitoringu wizyjnego.

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Kup już za: 83.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK