do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.06.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Będzie nowy urlop ciążowy?

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiany, mają na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy nowej instytucji, jaką jest urlop ciążowy, który przysługiwałby wszystkim pracownicom przez cały okres trwania ciąży oraz wprowadzenie do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa instytucji zasiłku ciążowego.

Obecnie znaczna część pracownic w ciąży przebywa na zwolnieniu lekarskim niemal przez cały okres trwania ciąży. Wiele z nich byłoby w stanie i chciałoby pracować, jednakże nie w pełnym wymiarze czasu pracy, co jest znacznie bardziej obciążające dla organizmu. Niestety brak jest prawnych możliwości umożliwiających zmniejszenie wymiaru czasu pracy pracownicy w ciąży, która nie skutkowałaby obniżeniem wynagrodzenia pracownicy. Stąd propozycja wprowadzenia urlopu ciążowego.

Urlop ciążowy byłby nowym uprawnieniem dla pracownic, związanym z rodzicielstwem, obok istniejących obecnie – m.in. urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

Urlop ciążowy według proponowanych regulacji trwałby przez cały okres trwania ciąży i byłby udzielany na pisemny wniosek pracownicy składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem, wskazanym we wniosku, od którego pracownica chce rozpocząć korzystanie z urlopu. Podstawowym założeniem wprowadzenia tego rozwiązania jest łączenie korzystania z urlopu ciążowego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie niższym niż 1/5 pełnego wymiaru czasu pracy i nie wyższym niż 4/5 tego wymiaru. Tak więc urlop ciążowy udzielony zostanie tylko na pozostałą część dotychczasowego wymiaru czasu pracy. Pracownica w ciąży będzie mogła dzięki temu, na swój wniosek, kontynuować pracę w czasie ciąży w zmniejszonym wymiarze czasu pracy nie mniejszym jednak niż 1/5 etatu, w zależności od jej potrzeb.

Według projektu pracodawca będzie mógł uwzględnić wniosek pracownicy, a więc nie będzie miał takiego obowiązku. Jednakże o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca będzie musiał poinformować pracownicę na piśmie. Od odmowy udzielenia urlopu ciążowego pracownicy przysługiwać będzie odwołanie do sądu pracy. W przypadku uwzględnienia odwołania, Sąd przyzna jej odszkodowanie w wysokości nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę i nie wyższej niż trzykrotność tej kwoty.

Ostatni paragraf projektowanego art. 1796 Kodeksu pracy stanowi natomiast, że pracownica będzie mogła zrezygnować z korzystania z urlopu ciążowego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Projektowane regulacje przewidują również wprowadzenie zasiłku ciążowego. Zasiłek ciążowy będzie przysługiwał ubezpieczonej w okresie ciąży. Treścią ryzyka objętego tym przepisem będzie ochrona sytuacji polegających na zajściu w ciążę. Nie będzie zatem konieczne wykazanie innych zdarzeń – takich jak czasowa niezdolność do pracy w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. Ryzykiem ubezpieczeniowym będzie więc wyłącznie trwanie ciąży u pracownicy. Zasiłek ciążowy będzie przysługiwać przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ciążowego, a więc zgodnie z projektowanym art. 1796 § 2 Kodeksu pracy w wymiarze nie niższym niż 1/5 pełnego wymiaru czasu pracy i nie wyższym niż 4/5 pełnego wymiaru czasu pracy. Miesięczny zasiłek ciążowy za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ciążowego będzie wynosił 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Źródło: sejm.gov.pl

Odsłuchaj swoje aktualności >>

INFORLEX Księgowość i Kadry

Baza wiedzy adresowana do księgowych oraz kadrowych z rynku firm.
- ujednolicone akty prawne
- porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR
- profesjonalne doradztwo ekspertów
- zaawansowane narzędzia i funkcjonalności
Produkt także w wersji PREMIUM oraz SUPERPREMIUM – bogatsza zawartość

Kup już za: 341.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK