do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.06.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca

Jednostki, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2017 r. mają czas na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej do 30 czerwca 2018 r.

Ustawa o rachunkowości nakazuje (art. 53 ust. 1 uor.) by roczne sprawozdanie finansowe jednostki zostało zatwierdzone nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Tym samym jednostki, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2017 r. mają czas na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej do 30 czerwca 2018 r. Należy przypomnieć, że według ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 7 uor.) organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. Organem tym jest:

  • w spółce akcyjnej - zwyczajne walne zgromadzenie,
  • w spółce komandytowo-akcyjnej - walne zgromadzenie,
  • w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - zwyczajne zgromadzenie wspólników,
  • w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej, cywilnej - wspólnicy,
  • w przedsiębiorstwie państwowym - rada pracownicza, a w razie jej braku organ założycielski,
  • w spółdzielni - walne zgromadzenie członków,
  • w przedsiębiorstwach osób fizycznych – właściciel.

W przypadku jednostek, które mają obowiązek poddawania swoich sprawozdań finansowych badaniu – zatwierdzenie sprawozdania musi zostać poprzedzone wydaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania.

Podstawa prawna:

  • art. 53 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395, ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650.

Oprac. Paweł Muż

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK