do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.05.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowa ulga podatkowa dla firm

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązanie przewiduje wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego.

W przeciwieństwie do rozwiązań przewidzianych w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) ograniczonych do inwestycji realizowanych w konkretnych lokalizacjach, o wsparcie przewidziane w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Co istotne ustawa o wspieraniu nowych inwestycji nie ogranicza możliwości wynikających z obecnie obowiązującej ustawy o SSE.

Co należy rozumieć przez nowe inwestycje

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

  • założeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Z systemu wsparcia zostały wyłączone przedsiębiorstwa, wobec których wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o wsparcie

Podstawą udzielania pomocy przedsiębiorcy zamierzającemu realizować nową inwestycję będzie otrzymanie przez niego decyzji o wsparciu. Stosownie do przepisu art. 14 ustawy uzyskanie tej decyzji będzie uzależnione od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych. Kryteria te zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy (art. 14 ust. 3 ustawy).

Przedsiębiorca, który zamierza dokonać wydatków na nową inwestycję w rozumieniu przytoczonej wcześniej definicji, będzie mógł wystąpić do Ministra Gospodarki z wnioskiem o wsparcie w postaci zwolnienia od podatku PIT lub CIT. Wraz z wnioskiem będzie musiał złożyć plan realizacji nowej inwestycji.

Czytaj więcej w artykule: " Zwolnienie z podatku dochodowego na wspieranie nowych inwestycji" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

INFORLEX Księgowość i Kadry

Baza wiedzy adresowana do księgowych oraz kadrowych z rynku firm.
- ujednolicone akty prawne
- porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR
- profesjonalne doradztwo ekspertów
- zaawansowane narzędzia i funkcjonalności
Produkt także w wersji PREMIUM oraz SUPERPREMIUM – bogatsza zawartość

Kup już za: 341.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK