do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.05.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Gdzie znaleźć objaśnienia prawne

Obowiązujące od 30 kwietnia 2018 r. Prawo przedsiębiorców zobowiązało organy administracji do wydawania napisanych prostym językiem objaśnień prawnych. Są to pewnego rodzaju opinie prawne wydawane przez urząd.

Cel wprowadzenia objaśnień prawnych

Objaśnienia prawne mają w sposób praktyczny wyjaśniać daną regulację prawną i będą wydawane z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (art. 33 ust. 1 Prawa przedsiębiorców). Zbliżone do nich są wprowadzone wcześniej objaśnienia podatkowe, które od początku 2017 r. wydaje Minister Finansów na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (zob. art. 14a § 1 O.p.). Co ważne, ustawodawca nakazuje urzędnikom w objaśnieniach prawnych uwzględniać w szczególności orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Objaśnienia prawne wydawać mogą:

  • ministrowie oraz
  • organy, które na podstawie odrębnych przepisów są upoważnione do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych (np. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego).

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy nie mogą bezpośrednio wnioskować o wydanie objaśnień prawnych, tak jak ma to miejsce w przypadku np. interpretacji podatkowych. Pozostaje jedynie apelowanie do urzędników, by wyjaśnili „nieczytelne” przepisy. Warto także tu rozważyć, wystąpienie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. M oże on bowiem wnioskować np. do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów.

Znaczenie wprowadzenia objaśnień prawnych zależy od tego, czy będą one powszechnie dostępne i będą napisane prostym językiem. W takim wypadku okażą się one pomocne przedsiębiorcom. Niestety doświadczenie uczy, że stopień skomplikowania prawa i urzędniczego języka często prowadzi do tego, że wydane objaśnienia wymagają dalszej interpretacji i nie rozwiewają wątpliwości w interpretacji przepisów. Pomimo tego, każda inicjatywa, która może pomóc w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawnych, jest korzystna.

Gdzie przedsiębiorcy znajdą objaśnienia prawne

Objaśnienia prawne mają być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie właściwego urzędu, pod nazwą „objaśnienia prawne”, wraz z oznaczeniem daty ich zamieszczenia.

Tym samym przedsiębiorcy powinni szukać objaśnień prawnych np.:

  • z zakresu zamówień publicznych na stronie BIP prowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych (https://uzp.bip.gov.pl/),
  • z zakresu prawa pracy na stronie BIP prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej (https://www.mpips.gov.pl/bip).

Oprac. Sławomir Biliński

Czytaj także:

"Jakie zmiany dla osób prowadzących własną firmę wprowadza Konstytucja Biznesu" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Kup już za: 83.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK