do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 20.04.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - obowiązki nie tylko dla biur rachunkowych

13 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zastąpi ona dotychczas obowiązującą w tym zakresie ustawę pod tym samym tytułem. Jednostki zobowiązane do stosowania tej ustawy, w tym biura rachunkowe, mają 3 miesiące na zapoznanie z nowymi przepisami i wdrożenie w firmach nowych procedur bezpieczeństwa finansowego.

Nowa ustawa nakłada obowiązek:

 1. wyznaczenia kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6),
 2. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w zarządzie za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),
 3. wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo zadania wskazane w pkt 1 i 3 wykonuje osoba prowadząca tę działalność) - art. 8,
 4. stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 34,
 5. rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, oceniania poziomu rozpoznanego ryzyka oraz dokumentowania rozpoznanego ryzyka i jego oceny (art. 33),
 6. przechowywania dokumentów, informacji, dowodów i analiz uzyskanych w wyniku zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez 5 lat (art. 49),
 7. wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym również procedury grupowej - w przypadku jednostek wchodzących w skład grupy (art. 50 i 51),
 8. zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków (art. 52),
 9. wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 53),
 10. zachowania w tajemnicy danych gromadzonych i przekazywanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz informacji o wstrzymywaniu transakcji i blokowaniu rachunków (art. 54),
 11. zawiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),
 12. złożenia formularza identyfikującego instytucję obowiązaną (art. 77).

Za niedopełnienie obowiązków nałożonych ustawą grożą kary administracyjne (m.in. kary pieniężne). Maksymalna wysokość administracyjnych kar pieniężnych wynosi 1 mln euro.

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Dz.U. z 2018 r. poz. 723

Oprac. Ewa Sławińska

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami + Zmiany w Kodeksie pracy w 2018 r.

Publikacja „Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami” zawiera treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian. Stan prawny publikacji został zaktualizowany na dzień 1 sierpnia 2018 r. w załączonym e-booku „Zmiany w Kodeksie pracy w 2018 r.”.

Kup już za: 89.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK