Wstępne zapotrzebowanie na banderole do 30 października

30 października 2018 r. upływa termin na złożenie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy oraz legalizacyjne znaki akcyzy. Zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy powinni złożyć podatnicy, którzy będą mieli na 31 grudnia 2018 r. zapasy płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich przeznaczone do sprzedaży w Polsce w 2019 r. Takie zapotrzebowanie można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.

Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy mogą złożyć wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na 2019 r. w terminie do 30 października 2018 r. Podatkowe znaki akcyzy może otrzymać zarejestrowany podatnik akcyzy będący:

  • podmiotem prowadzącym skład podatkowy, chyba że wyroby wyprowadza ich właściciel,
  • importerem,
  • podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • przedstawicielem podatkowym,
  • podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy akcyzowej,
  • właścicielem wyrobów akcyzowych wyprowadzającym je poza procedurą zawieszenia akcyzy ze składu,
  • podmiotem zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe i posiadającym zezwolenie.

Pierwszy raz obowiązek ten będzie dotyczył banderol na płyn do papierosów elektronicznych oraz na tzw. wyroby nowatorskie, które do 31 grudnia 2018 r. są opodatkowane zerową stawką akcyzy. Od 2019 r. w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych. Będą one traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe, tj. zostaną objęte obowiązkiem banderolowania.

Czytaj więcej w artykule: "Do 30 października 2018 r. należy złożyć wstępne zapotrzebowanie na banderole" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>