Czy jest możliwość zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości zbiorczego sprawdzania rejestracji VAT kontrahentów. Podatnicy mają możliwość sprawdzania swoich kontrahentów dzięki funkcjonującej na stronach Ministerstwa Finansów wyszukiwarce.

Jak stanowi art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

Jest to obecnie jedyny przewidziany przepisami sposób na weryfikowanie statusu kontrahentów jako podatników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Niestety, nie pozwala on na zbiorcze sprawdzanie kontrahentów jako takich podatników. Kwestia ta nie jest również weryfikowana podczas przesyłania plików JPK_VAT, lecz dopiero po przyjeciu pliku.

Nadal trwają prace nad ustawą, która ma zobowiązać Szefa KAS do prowadzenia w formie elektronicznej wykazu podatników VAT czynnych. Mimo braku przepisów na stronie MF jest wyszukiwarka podatników VAT czynnych https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/. Ponieważ do jej prowadzenia organy podatkowe nie zostały jeszcze zobowiązane na podstawie przepisów ustawy o VAT, więc nie możemy mieć pewności co do aktualności wykazu.

Ponadto od 13 styczna 2018 r. działają na stronach MF elektroniczne wykazy, które zawierają listy podmiotów:

  • w przypadku których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy o VAT),
  • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a ustawy o VAT),
  • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-9j ustawy o VAT).

UWAGA!

Wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT znajduje się na stronie http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa w zakładce Działalność.

Czytaj więcej w artykule: "Czy istnieje możliwość zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>