do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.04.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmiany w rozliczaniu VAT bonów na towary lub usługi

Z początkiem 2019 r. powinny wejść w życie polskie przepisy określające skutki VAT transferów bonów na towary lub usługi. Wynika to ze zmian w dyrektywie 2006/112/WE, które w 2016 r. wprowadziła dyrektywa voucherowa.

Jak wynika z dodanych dyrektywą voucherową przepisów art. 30b dyrektywy 2006/112, nowe przepisy dotyczyć będą bonów na towary lub usługi rozumianych jako instrument:

  • z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług,
  • w przypadku którego towary lub usługi, które mają zostać dostarczone lub wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania takiego instrumentu (zob. art. 30a pkt 1 dyrektywy 2006/112).

Tak rozumianymi bonami nie będą zatem np. bony uprawniające do otrzymywania zniżek. Wynika to wprost z preambuły do dyrektywy voucherowej, gdzie przeczytać można, że nowe zasady powinny dotyczyć wyłącznie bonów, w zamian za które uzyskać można towary lub usługi. Zasadom tym nie powinny jednak podlegać instrumenty uprawniające posiadacza do zniżki przy zakupie towarów lub usług, ale nieuprawniające do otrzymania takich towarów lub usług.

Bony we wskazanym rozumieniu dzielić się mają na dwa rodzaje. Będą to bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia.

Z art. 30b ust. 1 dyrektywy 2006/112 wynika, że Polska (oraz pozostałe państwa członkowskie) obowiązana jest wprowadzić przepisy, z których wynika, że każdy transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznawany będzie za dostawę towarów lub świadczenie usług, których bon dotyczy. W konsekwencji do opodatkowania podatkiem VAT dostaw towarów lub świadczenia usług, których dotyczą bony jednego przeznaczenia, będzie dochodzić już w momencie transferu (w szczególności sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania) bonu, a nie z chwilą faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za taki bon.

W odmienny sposób ma być traktowany transfer bonów różnego przeznaczenia. Transfer takich bonów nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, opodatkowane zaś ma być faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia (zob. art. 30b ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112). A zatem w zakresie tym stan prawny nie ulegnie zmianie.

Czytaj więcej w artykule: "Jak dyrektywa voucherowa zmieni rozliczenia VAT bonów na towary lub usługi" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

INFORLEX Księgowość i KadryKompleksowa baza wiedzy adresowana do księgowych, kadrowych z rynku firm oraz biur rachunkowych.

Zawiera:
ujednolicone akty prawne, porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR PL, profesjonalne doradztwo ekspertów, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności

Kup już za: 425.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK