Wyższa pensja minimalna nie wpłynie na wysokość przyznanych świadczeń

Podwyżka płacy minimalnej od 2019 roku nie skutkuje weryfikacją przyznanego już świadczenia 500 plus – podkreśliło MRPiPS. Resort przypomina, że prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy, jest wyliczane na podstawie dochodu z 2017 r.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego.

Rząd postanowił we wtorek, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. wyniesie 2250 zł (w 2018 r. – 2100 zł), co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.). Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na 14,70 zł (w 2018 r. – 13,70 zł).

Resort rodziny i pracy przypomniał na swojej stronie internetowej, że podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 roku nie skutkuje weryfikacją przyznanego już świadczenia wychowawczego. "Prawo do świadczenia +500 plus+ na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy, jest wyliczane na podstawie dochodu z 2017 r. Świadczenie od drugiego dziecka ma charakter powszechny i jest niezależne od dochodu" – podkreślono.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że trwa przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października br. do 30 września 2019 r. "Decyzje wydawane są na cały okres" – zaznaczyło MRPiPS.

Business Insider zwrócił uwagę w swoim artykule, że zgodnie z przyjętym rozporządzeniem osoba, która w 2019 r. będzie zarabiać minimalną pensję otrzyma 1634 zł – na rękę. "To oznacza, że rodzic samotnie wychowujący jedno dziecko będzie zarabiać o 34 złote za dużo, by otrzymać świadczenie 500 plus" – podkreślono. "Podwyżka płacy minimalnej od stycznia 2019 r. nie oznacza automatycznie utraty świadczenia przez samotnych rodziców, gdyż wnioski składa się, podając dochód z roku poprzedniego" – dodano.

W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Odsłuchaj swoje aktualności >>