INFOR.pl
Drukuj

Dodatkowe badania dla pracowników korzystających z aut służbowych

Pracownicy, którzy korzystają ze służbowych samochodów, powinni w przypadku wstępnych badań lekarskich, poza badaniem ogólnym wykonywanym przez lekarza orzekającego, przejść również badanie okulistyczne i neurologiczne oraz test sprawności psychoruchowej wykonywany przez psychologa. Takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Zdrowia w piśmie nr BPP.0620.529.2018.KŁ.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami redakcja MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie, jakim badaniom profilaktycznym podlegają pracownicy, którzy posiadają samochody służbowe? Czy osoby te powinny mieć w ramach okresowych badań lekarskich dodatkowo przeprowadzane badania lekarskie właściwe dla kierowców?

Z wyjaśnień resortu zdrowia wynika, że prowadzenie samochodu służbowego odpowiada pracy kierowcy, która jest zaliczana do prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej. To zaś oznacza, że podczas wstępnych badań lekarskich poza badaniem ogólnym wykonywanym przez lekarza orzekającego pracownik powinien przejść również badanie okulistyczne i neurologiczne oraz test sprawności psychoruchowej wykonywany przez psychologa. Badania okresowe dla tych pracowników, obejmujące badanie okulistyczne i neurologiczne oraz test sprawności psychoruchowej, wykonywane są już tylko w sytuacji, gdy lekarz orzekający uzna je za niezbędne.

Czytaj więcej w artykule: "Jakim badaniom profilaktycznym podlegają pracownicy, którzy korzystają z samochodów służbowych - stanowisko Ministerstwa Zdrowia" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>