do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.03.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmiany procedur rejestrowych w KRS

Od 15 marca obowiązuje nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która zmienia procedury rejestrowe w KRS.

Rozwiązania wprowadzane nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym można podzielić na cztery główne kategorie:

  • wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu;
  • zmiany związane z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych oraz konieczne do implementacji dyrektywy 2017/1132/UE, w zakresie integracji rejestrów centralnych, handlowych i rejestrów spółek;
  • uproszczenie dokonywania tzw. wpisów ewidencyjnych do rejestru przedsiębiorców oraz zmiana sposobu i zakresu ujawniania informacji o zaległościach płatniczych podmiotu;
  • zmiany proceduralne i porządkowe.

Jedną ze zmian, które mają się przyczynić do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu, jest wprowadzenie obowiązku podawania przez osoby reprezentujące podmiot wpisany do KRS adresu do doręczeń. Osoby te zostały też zobowiązane do aktualizacji podanych adresów do doręczeń, gdy ulegną one zmianie.

Sąd rejestrowy będzie mógł też podejmować działania przymuszające do powołania organów reprezentujących podmiot wpisany do KRS. W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy będzie mógł, wyznaczając odpowiedni termin, wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. W razie niewykonania tego obowiązku sąd rejestrowy będzie mógł nałożyć na obowiązanych grzywnę, którą będzie mógł ponawiać w razie dalszego uchylania się wypełnienia nałożonego obowiązku.

Nowelizacja KRS zakłada też, że złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Czytaj więcej w artykule: " Zmiany procedur rejestrowych w KRS" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK