INFOR.pl
Drukuj

Można anulować fakturę wystawioną na niewłaściwy podmiot

Wystawienie faktury na rzecz niewłaściwego nabywcy nie zawsze musi wiązać się z obowiązkiem sporządzenia faktury korygującej. Jeżeli sprzedawca dostrzeże swoją pomyłkę odpowiednio wcześniej, jeszcze zanim doręczy fakturę nabywcy, istnieje możliwość anulowania błędnie wystawionej faktury.

Kwestia anulowania faktur nie została wprawdzie unormowana w przepisach ustawy o VAT, jednak zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, ukształtował się utrwalony pogląd, że przy wypełnieniu określonych wymogów anulowanie faktury jest dopuszczalne. Anulowanie faktury będzie zasadne przy łącznym spełnieniu dwóch warunków:

  • transakcja wykazana na fakturze nie została zrealizowana;

Przy wystawieniu faktury na niewłaściwego nabywcę warunek ten będzie spełniony. Między podmiotami wskazanymi na fakturze nie doszło bowiem do realizacji czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  • faktury nie wprowadzono do obrotu prawnego; faktura nie mogła zatem zostać przekazana nabywcy.

Nie ma tutaj znaczenia, czy fakturę przekazano na rzecz faktycznego nabywcy towaru lub usługi, czy też podmiotu, który widnieje tylko na fakturze jako nabywca, a w żaden sposób nie uczestniczył w transakcji. Przy czym wprowadzenie do obrotu prawnego, oznacza rzeczywiste przekazanie faktury nabywcy. Nie zostanie zatem wprowadzona do obrotu prawnego faktura przesłana nabywcy np. drogą pocztową, gdy ten nie odbierze przesyłki i powróci ona do sprzedawcy. W takiej sytuacji anulowanie faktury, o ile oczywiście dotyczy ona transakcji, która nie miała miejsca między tymi podmiotami, będzie zasadne.

Czytaj więcej w artykule: "Jak postępować z fakturami wystawionymi pomyłkowo na rzecz niewłaściwego podmiotu" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>