do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.03.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Dla kogo działalność nieewidencjonowana

Ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadza instytucję nierejestrowanej (nieewidencjonowanej) działalności. Jest to wykonywana przez osobę fizyczną działalność, która ze względu na swoje rozmiary nie jest uważana za działalność gospodarczą (art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców).

I tak, osoby fizyczne prowadzące działalność w najmniejszym rozmiarze nie muszą jej rejestrować ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Dodatkowo takie osoby w okresie ostatnich 60 miesięcy nie powinny wykonywać działalności gospodarczej. Przy czym wyjątek od tej ostatniej zasady wynika z art. 195 ustawy  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (dalej: ustawa Przepisy wprowadzające...). Zgodnie z tym przepisem, omawiane regulacje dotyczące działalności nieewidencjonowanej należy  stosować również do działalności wykonywanej przez osoby:

  • które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo przedsiębiorców nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub
  • których wpis został wykreślony z CEIDG wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo przedsiębiorców.

W przypadku tych dwóch kategorii osób fizycznych możliwe jest zatem prowadzenie działalności nieewidencjonowanej, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą. Przy czym należy zastrzec, że omawiany przepis art. 195 ustawy  Przepisy wprowadzające... nie będzie miał zastosowania do osób, które uzyskały wpis do CEIDG po wejściu w życie ustawy Prawo przedsiębiorców lub na których ciążył prawny obowiązek dokonania takiego wpisu.

Omawianych regulacji dotyczących działalności nieewidencjonowanej nie stosuje się do osób fizycznych działających  w ramach umowy spółki cywilnej (art. 5 ust. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców). Z przedstawionej możliwości mogą skorzystać w 2018 r. tylko te osoby fizyczne, których przychody z prowadzonej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 1050 zł (czyli 50% ustawowego minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2100 zł). Jeżeli przychód należny z działalności przekroczył w danym miesiącu tę kwotę, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości (art. 5 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców). Warto zauważyć, że osoba wykonująca działalność nieewidencjonowaną może także złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku (art. 5 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców). Tym samym osoby fizyczne, których przychody z prowadzonej działalności nie przekraczają w miesiącu 1050 zł, mają wybór co do tego, czy chcą rejestrować działalność czy nie.

W ocenie autora, z wprowadzonej ustawą Prawo przedsiębiorców możliwości prowadzenia działalności nieewidencjonowanej skorzystają tylko te osoby, które dorabiają, prowadząc działalność gospodarczą do rent lub pensji, np. udzielając korepetycji. Uzyskane przez te osoby zarobki będą traktowane jako przychody z innych źródeł i rozliczane w zeznaniu rocznym PIT według skali (tj. 18% lub 32%).

Czytaj więcej w artykule " Prawo przedsiębiorców - korzyści dla prowadzących działalność gospodarczą" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK