do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.02.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Płatnik przekaże raport informacyjny do ZUS

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające przechowywanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Ponadto skróceniu do 10 lat ulegnie okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowelizacja wprowadza także raport informacyjny, za pomocą którego płatnik składek będzie mógł przekazać do ZUS dane ubezpieczonego.

Omawiana nowelizacja wprowadza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych definicję raportu informacyjnego, za pomocą którego płatnik składek będzie mógł przekazać do ZUS:

  • dane ubezpieczonego, który został po raz pierwszy zgłoszony przez płatnika składek do ubezpieczeń społecznych po 31 grudnia 1998 r., a przed wejściem w życie ustawy,
  • informacje niezbędne do przyznania i ustalenia wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń finansowanych z budżetu państwa za okres przypadający przed dniem wejścia w życie ustawy.

Płatnik przekaże zatem do ZUS informacje, które zostaną zdeponowane na koncie ubezpieczonego. Ustalenie prawa do świadczenia i jego wysokości będzie możliwe, jeżeli ZUS będzie dysponował następującymi danymi dotyczącymi:

  • wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty - za lata kalendarzowe przypadające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.,
  • wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach takich jak, np. publiczne i niepubliczne przedszkola czy szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (wymienionych w art. 2 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 128), w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć - za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., z wyjątkiem danych za nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, który ma już ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych i od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu tego prawa,
  • wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego, np. w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli (wymienionych w art. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189, ost. zm. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć - za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, który ma już ustalone prawo do emerytury przyznanej na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela i od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu tego prawa,
  • okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (art. 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ost. zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 138) - za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za ubezpieczonego, który ma już ustalone prawo do emerytury przyznanej na podstawie art. 32, art. 33 lub art. 184 tej ustawy i od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu tego prawa,
  • okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 664; ost. zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 138) - za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za ubezpieczonego, który ma już ustalone prawo do emerytury pomostowej przyznanej na podstawie tej ustawy i od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu tego prawa,
  • przysługiwania w okresie zatrudnienia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy (art. 74 ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" - Dz.U. z 2017 r. poz. 680; ost. zm. Dz.U. z 2017 r., poz. 1529),
  • daty, trybu rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz informacji, z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany,
  • wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty za lata kalendarzowe przypadające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. - w przypadku zleceniobiorców.

Oprac. Małgorzata Podgórska

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK