do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.02.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Sprawozdania finansowe przekazywane do KRS tylko w formie elektronicznej

Od 1 października 2018 r. ma obowiązywać wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz opatrywanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą przy tym sporządzane w odpowiednim formacie danych udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (ustawa obecnie czeka na podpis Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw) wprowadza szereg istotnych zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie  do 1 stycznia 2018 r. wymogu sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz opatrywanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  Składane w postaci elektronicznej dokumenty finansowe za określony okres sprawozdawczy nie będą, jak było dotychczas, ujawniane w aktach rejestrowych danego podmiotu rejestrowego. Będą zamieszczone w postaci elektronicznej wyłącznie w prowadzonym w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Wykonanie obowiązków sprawozdawczych i złożenie dokumentów finansowych w postaci elektronicznej do tego zbioru będzie dla danego podmiotu rejestrowego automatycznie generować wpis stosowanej wzmianki w dziale 3 rubryce 2 rejestru przedsiębiorców. Po wpisie w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu sprawozdania finansowego albo po wydaniu postanowienia o przyjęciu tych dokumentów do akt, będą one przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Skutkiem tego ma być zdjęcie z przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego dotychczasowego ciężaru składania sprawozdań finansowych równolegle w dwóch miejscach. Przedsiębiorcy tacy nie będą już składali dokumentów sprawozdawczych osobno do urzędów skarbowych oraz do sądów rejestrowych wraz z wnioskiem o ujawnienie wzmianki sprawozdawczej.

W okresie przejściowym tj. do  30 września 2018 r. dopuszczono składanie dokumentów finansowych w postaci elektronicznych kopii sporządzonych w postaci papierowej dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości. W tym okresie nie będą jeszcze obowiązywały przepisy zobowiązujące podmioty do sporządzania sprawozdań finansowych i innych dokumentów w postaci elektronicznej, stąd właśnie dopuszczenie składania tych dokumentów w formie potwierdzonych przez kierownika jednostki cyfrowych odwzorowań (skanów) dokumentów papierowych.

Oprac. Paweł Muż

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

Komplet podatki 2019

Jedyny aktualny na rynku komplet zawierający wszystkie zmiany w przepisach w 2019 r., Komplet składa się z dziewięciu publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2019 r., rozliczenia PIT za 2018 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych. Wysyłka publikacji zgodnie z harmonogramem wydawniczym.

Kup już za: 259.10 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK