do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.01.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zatrudniasz cudzoziemców? Uważaj na kary

1 stycznia 2018 r. powiększył się katalog zabronionych czynów związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

Nowe, niezgodne z prawem czyny związane z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca wprowadziła nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2371). Od 1 stycznia 2018 r. kara grzywny w wysokości od 200 zł do 2000 zł grozi temu, kto:

  • prowadząc agencję pracy tymczasowej lub działając w jej imieniu, nie powiadomił pisemnie w ciągu 7 dni starosty, który wydał zezwolenie na pracę sezonową, o zmianie siedziby, przejściu zakładu pracy, zawarciu z cudzoziemcem umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
  • nie dopełnił obowiązku zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej lub nie przedstawił cudzoziemcowi tłumaczenia tej umowy na język dla niego zrozumiały;
  • nie dopełnił obowiązku zawarcia z cudzoziemcem zwolnionym z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę umowy w formie pisemnej lub nie przedstawił cudzoziemcowi tłumaczenia tej umowy na język dla niego zrozumiały.

Kara grzywny grozi również pracodawcy, który nie powiadomił na piśmie właściwego PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca, niepodjęciu pracy przez niego w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń lub przekazał nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zmiana art. 120 została wprowadzona ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1543).

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami STANDARD

Publikacja „Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami” zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych oraz planowanych zmian.

Kup już za: 89.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK