do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.01.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jakie zobowiązania z zablokowanego rachunku

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wydać postanowienie o blokadzie rachunku podatnika. Blokada będzie mogła trwać 72 godziny, ale będzie mogła zostać wydłużona do 3 miesięcy. W okresie blokady nie będzie można dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku ani korzystać z tych środków.

Podatnik będzie mógł wystąpić do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o zgodę na wypłatę z zablokowanego rachunku środków na:

  1. bieżące wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej co najmniej na 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od wypłacanego wynagrodzenia - po przedłożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę;
  2. zasądzone alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym zasądzoną tytułem odszkodowania - po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.

Jeśli Szef KAS wyrazi zgodę, będzie wydawał postanowienie. Wypłata na rzecz jednej osoby uprawnionej, np. pracownika, nie będzie mogła przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to kwota 2100 zł).

Szef KAS będzie mógł również, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę na:

  1. zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej przed terminem płatności z zablokowanego rachunku - na wniosek podatnika zawierający wskazanie zobowiązania podatkowego lub należności celnej, jej wysokości oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego do jej poboru;
  2. zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego - na wniosek podatnika w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Będzie mógł także zwolnić środki z zablokowanego rachunku na zapłatę zaległości podatkowej lub celnej oraz odsetek za zwłokę w przypadku m.in. złożenia deklaracji, korekty deklaracji lub zgłoszenia celnego.

Czytaj więcej w artykule: " Kiedy Szef KAS będzie mógł zablokować rachunek podatnika" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2017/2018 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK