do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 04.01.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe zwolnienia w PIT

Od początku 2018 r. ustawodawca wprowadził nowe zwolnienia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnieniem od PIT zostały objęte:

  • wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;
  • świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;
  • kwoty należności z tytułu:
  1. zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego,
  2. zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
  3. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
  4. odsetek od należności, o których mowa w lit. a-c,
  5. nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa powyżej, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego

- umorzonych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub uchwały, o której mowa w art. 59 ust. 3 tej ustawy.

Jednocześnie w związku ze zwolnieniem od PIT wynagrodzeń wypłacanych za pomoc służbom państwowym uchylono przepisy przewidujące ich opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%.

Objęcie zwolnieniem powyższych świadczeń z pewnością jest korzystne dla podatników, gdyż nie muszą oni płacić podatku dochodowego. Spowoduje to zwiększenie świadczeń wypłacanych osobom udzielających pomocy policji czy innymi służbom. To zaś powinno przełożyć się na większą wykrywalność sprawców przestępstw i ich zatrzymywanie.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 83b, 90b, 97b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203

Czytaj więcej w artykule: "Plusy i minusy zmian w podatkach w 2018 r." >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2023 r.

W publikacji szeroko omówiono najpopularniejsze cywilnoprawne formy zatrudnienia, w szczególności umowę zlecenia, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski, w tym zawierane w ramach działalności gospodarczej. Wyjaśnieniom towarzyszą liczne przykłady, tabelaryczne zestawienia i wzory dokumentów, a ponadto rekomendacje co do wyboru najkorzystniejszej formy zatrudnienia. Dzięki temu poradnik jest przydatny dla każdego praktyka, który zajmuje się kwestią zatrudnienia w firmie.

Kup już za: 19.90 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK