do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 04.01.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe zwolnienia w PIT

Od początku 2018 r. ustawodawca wprowadził nowe zwolnienia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnieniem od PIT zostały objęte:

  • wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;
  • świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;
  • kwoty należności z tytułu:
  1. zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego,
  2. zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
  3. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
  4. odsetek od należności, o których mowa w lit. a-c,
  5. nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa powyżej, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego

- umorzonych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub uchwały, o której mowa w art. 59 ust. 3 tej ustawy.

Jednocześnie w związku ze zwolnieniem od PIT wynagrodzeń wypłacanych za pomoc służbom państwowym uchylono przepisy przewidujące ich opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%.

Objęcie zwolnieniem powyższych świadczeń z pewnością jest korzystne dla podatników, gdyż nie muszą oni płacić podatku dochodowego. Spowoduje to zwiększenie świadczeń wypłacanych osobom udzielających pomocy policji czy innymi służbom. To zaś powinno przełożyć się na większą wykrywalność sprawców przestępstw i ich zatrzymywanie.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 83b, 90b, 97b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203

Czytaj więcej w artykule: "Plusy i minusy zmian w podatkach w 2018 r." >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK