do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.08.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Pracownik może donieść do GIIF na pracodawcę

Biura rachunkowe, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy oraz wszystkie inne jednostki obowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mogą być sprawdzani” i „kontrolowani” także przez swoich pracowników, byłych pracowników oraz osoby współpracujące. Osoby te mogą zgłosić do GIIF naruszenie lub potencjalne naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przez te instytucje.

Zgłoszenia do GIIF w sprawie rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy mogą składać trzy kategorie podmiotów:

  • pracownicy jednostek obowiązanych
  • byli pracownicy jednostek obowiązanych
  • osoby, które wykonywały jakiekolwiek czynności na rzecz jednostek obowiązanych na innej podstawie niż stosunek pracy.

Przypomnijmy, że wśród instytucji obowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oprócz instytucji finansowych takich jak banki, czy ubezpieczyciele znajdują się m.in. biura rachunkowe, doradcy podatkowi, a także przedsiębiorcy (albo ze względu na prowadzoną działalność np. kantorową, albo ze względu na dokonywanie lub przyjmowanie płatności gotówkowych). Instytucje te powinny liczyć się z tym, że ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy stwarza formalne podstawy do składania doniesień do GIIF w przypadku, gdy instytucje te naruszają przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Co istotne, przekazanie takiego zgłoszenia nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (art. 80 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).

Od 13 lipca 2018 r.obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów określające:

  • sposób odbierania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz
  • sposób postępowania ze zgłoszeniami.

Zgodnie z rozporządzeniem zgłoszenie można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej na adres korespondencyjny lub elektroniczny podany przez GIIF.

Warto podkreślić, że zgłoszenia te nie mogą być anonimowe. Osoba zgłaszająca naruszenie w treści zgłoszenia powinna bowiem podać swój status (pracownik, były pracownik lub współpracownik) oraz adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej tak aby Inspektor mógł się do niej zwrócić o ew. wyjaśnienia i przesłać jej informację zwrotną o podjętych działaniach. GIIF ma 30 dni roboczych na odpowiedź i przekazanie osobie zgłaszającej informacji na temat działań, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia (§ 8 rozporządzenia).

Mimo, że zgłoszenia do GIIF nie będą anonimowe, nie powinno to stanowić zagrożenia dla zgłaszającego. Do danych osoby zgłaszającej mają mieć dostęp wyłącznie pracownicy GIIF, a dane tych osób mają być przechowywane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych oraz zachowanie poufności przekazanych danych (§ 6 i 7 rozporządzenia).

PODSTAWA PRAWNA:

§ 3, § 6, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Dz.U. z 2018 r. poz. 959

Oprac. Ewa Sławińska

Odsłuchaj swoje aktualności >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK