do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.12.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Będzie rejestr wzorów dokumentów publicznych dostępny online

Stworzenie rejestru wzorów dokumentów publicznych dostępnego online oraz podział dokumentów na trzy kategorie ze względu na bezpieczeństwo państwa - zakłada projekt ustawy o dokumentach publicznych przyjęty przez Radę Ministrów.

"Celem projektu jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych" - podało Centrum Informacje Rządu.

W latach 2010-2015 stwierdzono ponad 361 tys. przestępstw przeciwko dokumentom, co stanowiło średnio ponad 60 tys. przestępstw rocznie. Fałszerstwa dotyczą niemal wszystkich rodzajów dokumentów, a czynnikami sprzyjającymi fałszowaniu są - według CIR - m.in. ich rozproszona produkcja oraz brak zunifikowanych wzorów wielu dokumentów urzędowych.

Zmienić ma to m.in. przygotowywany projekt - określono w nim, że wszystkie blankiety dokumentów publicznych najistotniejszych ze względu na bezpieczeństwo państwa będą wytwarzane przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie blankietów dokumentów i druków zabezpieczonych.

W projekcie zaproponowano trzy kategorie dokumentów publicznych.

  1. Do pierwszej zaliczono dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, czyli m.in. dowód osobisty, paszport, dokumenty wydawane przez urzędy stanu cywilnego, niektóre dokumenty wydawane cudzoziemcom, tytuły wykonawcze wydawane przez sądy i referendarzy sądowych, Kartę Polaka, prawo jazdy i dowód rejestracyjny, legitymacje służbowe m.in. Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej.
  2. W drugiej kategorii znalazły się dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo gospodarcze i prawne, w tym m.in. dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości.
  3. Trzecią kategorią objęto dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg.

Według projektu, minister spraw wewnętrznych i administracji będzie odpowiedzialny za kształtowanie polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych i zapewnienie funkcjonowania systemu ich bezpieczeństwa.

Przy szefie MSWiA zostanie utworzona Komisja do spraw dokumentów publicznych, która ma uczestniczyć m.in. w opracowywaniu wzoru dokumentu publicznego, analizowaniu przypadków fałszerstw, ocenie jakości wydawanych dokumentów, współpracować z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną i zabezpieczaniem dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Wzór dokumentu publicznego będzie opracowywany przez jego emitenta we współpracy z Komisją do spraw dokumentów publicznych.

Przyjęte przez rząd przepisy zakładają, powstanie rejestru dokumentów publicznych, prowadzonego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

"Dzięki rejestrowi każdy obywatel będzie miał dostęp online do wzorów obowiązujących dokumentów publicznych z ich opisem, a także opisem podstawowych zabezpieczeń i sposobu weryfikacji ich autentyczności" - podkreśliło CIR.

Czynnikami sprzyjającymi fałszowaniu dokument - jak wskazuje w komunikacie CIR - są:

  • rozproszona produkcja dokumentów,
  • stosunkowo niski poziom zabezpieczeń przed fałszowaniem,
  • brak zunifikowanych wzorów wielu dokumentów urzędowych,
  • nasilenie ruchów migracyjnych, a także
  • dynamiczny wzrost działalności grup przestępczych.

Wskazano także, że regulacje dotyczące dokumentów publicznych znajdują się w blisko 400 aktach prawnych. "Brakuje jednolitych zasad i standardów projektowania systemu zabezpieczeń dokumentów przed fałszowaniem, a wiele z nich nie ma prawnie określonych wzorów" - podano.

Za wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu sprzedaży replik dokumentu publicznego grozić będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Źródło: PAP

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach


Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK