do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.11.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowy system wpłaty składek skomplikuje rozliczenia podatkowe

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Prezes ZUS, Gertrudy Uścińskiej odniósł się do nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Według zapisu w dokumencie składki będą wpłacane na jedno indywidualne konto, ale z mocy prawa będą zaliczane na poczet najstarszej zaległości składkowej oraz proporcjonalnie na poczet odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach składek, jeżeli takie istnieją.

W opinii Związku Rzemiosła Polskiego wprowadzone zasady w dużym stopniu skomplikują  rozliczenia  podatkowe znacznej  grupy podatników. W dotychczasowym systemie rozliczeń należności składkowych płatnicy mieli wyraźne rozdzielenie opłacanych składek na trzy fundusze i były one zaliczane na poczet zobowiązań składkowych w okresie ustalonym przez płatnika w przelewie. Według ZRP większość płatników, w tym przedsiębiorców, nie ma świadomości, że mogą mieć niedopłaty na poszczególnych funduszach. ZUS nie przewiduje informowania podatników o kwocie zaległości oraz należnych odsetek od tej zaległości, na jaką została zaliczona bieżąca płatność składek. Wobec czego płatnicy składek nie będą posiadali informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia składek dla celów podatkowych.

W tej sytuacji Związek uważa, że racjonalnym rozwiązaniem byłoby udostępnienie przez ZUS  na platformie elektronicznej PUE informacji o stanie kont poszczególnych płatników, z podziałem na poszczególne fundusze oraz kwot należnych i rozliczonych odsetek od zaległości.

Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

Czytaj także:

"E-składka nowy sposób rozliczania należności z ZUS" >>

"E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS" >>

"E-składka od stycznia 2018 r." >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK