do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.11.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

W 2018 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga dla podatników PIT i CIT. Dzięki niej sprzedawcy zyskają możliwość pomniejszania dochodu o nieuregulowane wierzytelności z tytułu dokonanych dostaw towarów i usług. Jednocześnie nabywcy będą mieli obowiązek doliczyć do swojego dochodu kwoty nieuregulowanych zobowiązań. Ulga będzie dotyczyła tylko transakcji dokonywanych między podatnikami prowadzącymi działalność gospodarczą.

W podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest, że przychodem są kwoty należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane. Oznacza to, że po stronie sprzedawcy towaru lub usługi przychód podatkowy powstaje niezależnie od faktu uregulowania należności przez nabywcę.

Analogicznie uregulowane są koszty podatkowe. Dłużnicy zalegający z zapłatą zobowiązań wynikających z dokonanych operacji gospodarczych, uprawnieni są do obniżania przychodu do opodatkowania o niezapłacone wierzycielowi kwoty z tytułu dokonanych operacji gospodarczych.

Aby wzmocnić pozycję sprzedawców towarów i usług, którym nabywcy zalegają z płatnościami, oraz osłabić pozycję nabywców, którzy rozliczają w kosztach zakupy, za które nie zapłacili, ustawodawca proponuje wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi. Ma ona stanowić adaptację w podatku dochodowym rozwiązania funkcjonującego w tym zakresie w VAT (zob. art. 89a i 89b ustawy o VAT), z uwzględnieniem różnic wynikających z odrębności cech tych dwóch podatków.

Z ulgi na złe długi będzie można skorzystać tylko w przypadku, gdy spełnione będą łącznie następujące warunki:

  • dłużnik lub wierzyciel nie będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej nieuregulowaną wierzytelność nie upłyną 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostanie wystawiona faktura (rachunek) lub zostanie zawarta umowa,
  • wierzyciel oraz dłużnik

- jest podatnikiem podatku dochodowego mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo

- jest podatnikiem podatku dochodowego niemającym miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium Polski uzyskującym dochody na terytorium Polski za pośrednictwem zagranicznego zakładu a wierzytelność lub zobowiązanie powstało w wyniku transakcji handlowej, z której przychód lub koszt uzyskania przychodu został przypisany do tego zagranicznego zakładu.

Czytaj więcej w artykule: "ZMIANY 2018. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych - nowe uprawnienia sprzedawców i obowiązki nabywców" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2017/2018 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy.

Kup już za: 25.80 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK