do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.10.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Szczepienie na grypę dla pracownika - jak rozliczyć

Jesień to okres, w którym wielu pracodawców decyduje się na zaszczepienie swoich pracowników na grypę. Niektórzy z nich robią to dobrowolnie. Innych zobowiązują do tego przepisy prawa. W związku z tym pracodawcy zadają sobie dwa pytania. Czy wartość szczepienia jest podlegającym opodatkowaniu (i oskładkowaniu) przychodem pracownika? Czy wydatki poniesione na szczepienia pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy?

Pracodawca

Przychód pracownika

Koszt pracodawcy

Składki ZUS

1

2

3

4

Jest zobowiązany do szczepienia pracowników na podstawie przepisów bhp*

Nie jest przychodem pracownika. Potwierdzają to organy podatkowe (por. interpretację indywidulaną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 stycznia 2017 r., sygn. 0461-ITPB2.4511.853.2016.1.RS).

Jest kosztem uzyskania przychodów dla pracodawcy.

(art. 22 ust. 1 updof, art. 15 ust. 1 updop)

Nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

(§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Nie jest zobowiązany do szczepienia pracowników na podstawie przepisów bhp

Jest przychodem ze stosunku pracy, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość tego świadczenia (przyjmuje się, że jest to najczęściej koszt zakupu szczepionki) opłaconego za pracownika pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia za miesiąc, w którym odbyło się szczepienie, i od łącznej wartości obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy (por. interpretację indywidulaną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2017 r., sygn. 1462-IPPB2.4511.768.2016.1.MG).

(art. 12 ust. 1 updof)

Jest kosztem uzyskania przychodów dla pracodawcy.

(art. 22 ust. 1 updof, art. 15 ust. 1 updop)

Jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

(art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

* Do przepisów bhp nakładających na pracodawców obowiązek szczepienia na grypę należą m.in.:

● rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności – Dz.U. z 2012 r., poz. 40 , oraz

● rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – Dz.U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716 , ost. zm. Dz.U. z 2008 r., Nr 48, poz. 288.

Oprac.  Agata PinzułKatarzyna Wojciechowska

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2017/2018 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK