do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.10.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Formularz CBC-P dostępny na e-PUAP

Na platformie ePUAP opublikowano wzór dokumentu CBC-P. To formularz przeznaczony dla jednostek, które wchodzą w skład grupy podmiotów. Trwają prace nad interaktywną wersją dokumentu.

Wzór dokumentu CBC-P jest dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP, jako Wzór nr 2017/10/09/4487: CBC-P(1) POWIADOMIENIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW.

Ostateczna wersja wzoru formularza (w formacie XSD) wraz z dokumentem, który zawiera opis elementów wzoru CBC-P, jest również dostępna na stronie finanse.mf.gov.pl w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych. Formularz będzie można składać od 19 października 2017 r.

Czym jest formularz CBC-P

Formularz CBC-P służy jednostkom wchodzącym w skład grupy podmiotów do przekazywania powiadomienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (m.in. o tym, czy są jednostkami dominującymi, wyznaczonymi albo innymi jednostkami, które składają informację o grupie podmiotów oraz o państwie lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów – art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami).

Ważne

Resort finansów przypomina, że powiadomienie CBC-P może być przygotowane oraz przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jako plik w formacie XML za pośrednictwem systemu e-Deklaracje LUB w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Finansów

Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

MF informuje też, że trwają prace nad przygotowaniem formularza interaktywnego CBC-P. O jego dostępności na stronie e-Deklaracje na Portalu Podatkowym resort poinformuje w kolejnym komunikacie.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł