do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.10.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe nie będą obsługiwać spółek osobowych

Od 2018 r. nie zmieni się katalog podmiotów podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe (WUS). Na podstawie danych z deklaracji VAT podatnicy ustalają, czy przechodzą do właściwości WUS tylko wówczas, gdy nie mogą tego zrobić w oparciu o sprawozdanie finansowe albo zeznanie podatkowe CIT. Tym samym w dalszym ciągu spółki osobowe (takie jak spółka cywilna, jawna, partnerska czy komandytowa) nie są obsługiwane przez WUS. Tak odpowiedziała Krajowa Administracja Skarbowa w piśmie z 3 października 2017 r.

Obowiązujące od 28 lutego 2017 r. rozporządzenie z 24 lutego 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2017 r. poz. 437), określa, jacy podatnicy podlegają pod tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe (dalej WUS). W tej grupie znajdują się m.in. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w roku podatkowym osiągają przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Dotychczas podatnicy tacy byli określani na podstawie danych ze sprawozdania finansowego. Od 28 lutego 2017 r., jeżeli posłużenie się sprawozdaniem finansowym okaże się niemożliwe, jako wysokość przychodu przyjmuje się jego kwotę wynikającą z rocznego zeznania podatkowego CIT. W przypadku gdy przychodu nie można określić ani na podstawie sprawozdania finansowego, ani zeznania podatkowego, pod uwagę należy brać wielkość dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług, ustaloną na podstawie deklaracji VAT za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, o równowartości w złotych co najmniej 5 mln euro. Powstała tu wątpliwość, czy w związku z wprowadzeniem możliwości określania przychodu kwalifikującego do WUS na podstawie deklaracji VAT urzędy te nie zaczną w 2018 r. obsługiwać spółek osobowych, które nie muszą tego robić w oparciu o sprawozdanie finansowe albo zeznanie podatkowe CIT (jak spółki cywilne, jawne, partnerskie i komandytowe). Stanowisko Krajowej Administracji Skarbowej jest jednak jednoznaczne i tacy podatnicy nie przechodzą pod właściwość WUS.

Oprac. Sławomir Biliński

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK