do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 26.09.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jakie wydatki na edukację przedsiębiorcy w koszty

Jesień to okres, w którym wielu przedsiębiorców ponosi wydatki związane z rozpoczęciem lub kontynuacją swojej edukacji. Aby tego rodzaju wydatki mogły zostać przez przedsiębiorców rozliczone w kosztach uzyskania przychodów, muszą mieć związek z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Nie mogą zostać poniesione w celach osobistych. Czasami odróżnienie wydatku poniesionego na cele firmowe od wydatku na cele osobiste może być trudne lub sporne.

Rodzaj wydatku

Czy jest to koszt uzyskania przychodów

1

2

Nauka języka angielskiego

Wydatki poniesione na kurs języka angielskiego stanowią koszt uzyskania przychodu, jeżeli znajomość języka jest potrzebna do wykonywania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. umożliwia swobodny kontakt z zagranicznymi kontrahentami (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 lutego 2016 r., sygn. ITPB1/4511-1231/15/PSZw oraz z 19 maja 2014 r., sygn. ITPB1/415-284/10/PSZ).

Kurs prawa jazdy

Wydatki poniesione na kurs prawa jazdy kategorii B nie stanowią kosztu uzyskania przychodów, gdyż zdaniem organów podatkowych jest to wydatek o charakterze osobistym. Przedsiębiorcy mogą zaliczać do kosztów wydatki poniesione na kursy prawa jazdy kategorii C i D, jeśli posiadanie tego rodzaju uprawnień będzie dla nich przydatne w prowadzonej działalności gospodarczej (np. w przypadku świadczenia usług transportowych). Takie stanowisko potwierdza również Krajowa Informacja Skarbowa.

Dodatkowe uprawnienia zawodowe

Wydatki poniesione na uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych stanowią koszt uzyskania przychodów, jeżeli posiadanie takich uprawnień jest potrzebne w związku z wykonywanym zawodem. Przykładowo art. 2 § 3 ustawy o notariacie przewiduje, że na żądanie strony notariusz może dokonać czynności notarialnej w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Z przepisu tego wynika, że wydatki ponoszone przez notariuszy na uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego są związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą (por. wyrok WSA w Łodzi z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 81/16).

Programy edukacyjne prowadzone przez uczelnie wyższe

Wydatki poniesione na udział w programach edukacyjnych prowadzonych przez uczelnie wyższe stanowią koszt uzyskania przychodu, jeżeli celem tych programów jest pogłębienie wiedzy podatnika niezbędnej w prowadzonej działalności gospodarczej oraz zdobycie umiejętności praktycznych (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 października 2016 r., sygn. IPPB1/4511-875/16-3/AM).

Aplikacje prawnicze

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na odbycie aplikacji prawniczej (np. radcowskiej), opłatę za przystąpienie do egzaminu końcowego oraz opłatę od wniosku w sprawie wpisu na listę, np. radców prawnych nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych ww. wydatki nie spełniają przesłanek warunkujących uznanie ich za koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 updof, gdyż mają charakter wydatków typowo osobistych, związanych z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 kwietnia 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.200.2016.1.K, wyrok NSA z 16 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1563/14, oraz uchwałę NSA z 12 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1488/14).

Do kosztów przedsiębiorca może zaliczyć wydatki na odbywanie aplikacji prawniczej ponoszone w trakcie prowadzenia działalności w zakresie usług prawniczych (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 lutego 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.36.2016.1.ISL).

Studia

Wydatek poniesiony na studia jest kosztem uzyskania przychodów, jeżeli kierunek studiów pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzonej działalności gospodarczej (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 marca 2015 r., sygn. IBPBI/1/415-1496/14/WRz, oraz interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 stycznia 2015 r., sygn. IPTPB1/415-594/14-4/MR). Organy podatkowe oraz sądy administracyjne odmawiają podatnikom prawa do rozliczania w kosztach wydatków na studia ukończone przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 marca 2016 r., sygn. ITPB1/4511-6/16/MPŁ).

Studia doktoranckie

Wydatek poniesiony na studia doktoranckie jest kosztem uzyskania przychodów, jeżeli kierunek studiów pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzonej działalności gospodarczej (por. interpretację indywidulaną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 września 2016 r., sygn. IPPB1/4511-854/16-3/AM). Organy podatkowe odmawiają podatnikom prawa do rozliczania w kosztach wydatków na studia doktoranckie ukończone przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 października 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.607.2016.1.KU).

Studia podyplomowe

Wydatki poniesione na studia podyplomowe stanowią koszt uzyskania przychodów, jeżeli kierunek studiów pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzonej działalności gospodarczej (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lutego 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4511-721/15/WRz, oraz z 14 stycznia 2015 r., sygn. IBPBI/1/415-1249/14/WRz, a także interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 stycznia 2016 r., sygn. ITPB1/4511-1105/15/MPŁ).

Organy podatkowe odmawiają podatnikom prawa do rozliczania w kosztach wydatków na studia podyplomowe ukończone przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nawet jeżeli ich kierunek był zgodny z profilem rozpoczętej działalności. Nie pozwalają również na zaliczanie do kosztów wydatków na studia podyplomowe na kierunku, który pozwoli podatnikowi uzyskać dodatkowe umiejętności, jeżeli wydatki te zostały poniesione przed rozszerzeniem profilu prowadzonej działalności o czynności, do których wykonywania uzyskano uprawnienia w wyniku ukończenia studiów podyplomowych (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 marca 2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-1680/15-2/KF).

Podstawa prawna:

● art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1530

Katarzyna Wojciechowska

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Wszystkie uchwalone w 2017 r. zmiany w przepisach podatkowych, które wejdą w życie z początkiem 2018 r. Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK