do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 26.09.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Brak pozwolenia na użytkowanie budynku nie zwalnia z podatku

Podatek od nieruchomości należy zapłacić również w przypadku, gdy rozpoczęto użytkowanie budynku w celu prowadzenia działalności gospodarczej mimo braku formalnego pozwolenia. Taki pogląd został sformułowany przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Konkluzją sprawy rozpatrywanej przez NSA jest uznanie, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości może być związany z rozpoczęciem użytkowania budynku. W sprawie tej burmistrz ustalił przedsiębiorcy podatek od nieruchomości, obejmujący m.in. budynek mieszkalny z piwnicami. W budynku prowadzona była działalność gospodarcza.

Burmistrz wskazał, że co prawda inspektor nadzoru budowlanego stwierdził nieważność decyzji o zezwoleniu na użytkowanie tego obiektu, jednak nie wynika z tego, że budynek, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, przestał istnieć. Jeżeli więc budynek istnieje (jego budowa została zakończona), a także jest w nim faktycznie prowadzona działalność gospodarcza – to podlega on opodatkowaniu. Burmistrz uznał, że podatek od budynku należy zapłacić, mimo że w dalszym ciągu trwają postępowania administracyjne dotyczące pozwolenia na jego użytkowanie. Przedsiębiorca odwołął się od tej decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) utrzymało w mocy decyzję burmistrza. SKO stwierdziło, że sporny budynek spełnia kryteria określone w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.). Podlega więc opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Powstanie obowiązku podatkowego reguluje art. 6 ust. 1 i 2 u.p.o.l. W przypadku nowo wybudowanych budynków lub ich części obowiązek podatkowy rozpoczyna się w związku z zakończeniem budowy lub rozpoczęciem użytkowania przed ostatecznym wykończeniem budynku. Nie można zatem podzielić stanowiska przedsiębiorcy o braku zasadności opodatkowania obiektu, gdy nie ma ważnego pozwolenia na użytkowanie. Wystarczy faktyczne użytkowanie obiektu.

Przedsiębiorca złożył skargę do WSA w Gliwicach, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji. Jak podkreślał, błędnie przyjęto, że obowiązek podatkowy powstaje niezależnie „od określonych dokumentów z zakresu Prawa budowlanego”. WSA uznał co prawda, że chociaż nie wszystkie zarzuty skargi zasługują na uwzględnienie, to zaskarżona decyzja podlega uchyleniu. SKO dopuściło się bowiem naruszenia określonych przepisów prawa w sposób uzasadniający wyeliminowanie jej z obrotu prawnego.

Obowiązek podatkowy może być związany z rozpoczęciem użytkowania budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. W takiej sytuacji nie muszą być spełnione warunki uprawniające do użytkowania budynku. Przedsiębiorca złożył następnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku wydanym 1 sierpnia 2017 r. NSA oddalił skargę kasacyjną, uznając ustalenia dotyczące obowiązku zapłaty podatku za prawidłowe (sygn. akt II FSK 2646/15).

Oprac. Krzysztof Tomaszewski

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Wszystkie uchwalone w 2017 r. zmiany w przepisach podatkowych, które wejdą w życie z początkiem 2018 r. Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK