do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 26.09.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Podzielona płatność w VAT tylko dla podatników VAT

W dyskusji, w ramach RDS nad rządowym projektem ustawy o podatku od towarów i usług, w którym projektuje się wprowadzenie tzw. podzielonej płatności w VAT  - ZRP, podobnie jak inni partnerzy  pozytywnie ocenia propozycję wprowadzenia podzielonej płatności w podatku VAT (split payment).  W ocenie ZRP należy poprzeć dążenia rządu do ograniczenia skali oszustw podatkowych i szarej strefy.

Według Związku, jednak nie ma potrzeby otwierania i obsługi dodatkowych rachunków bankowych dla wszystkich posiadaczy rachunków rozliczeniowych. Proponujemy zatem doprecyzowanie projektowanego przepisu Prawa bankowego w tym kierunku, aby obowiązek banków do otwierania rachunków VAT  ograniczyć wyłącznie do posiadaczy rachunków rozliczeniowych, będących  podatnikami VAT (albo na żądanie  nabywcy),  a nie zobowiązywać banki do prowadzenia  dodatkowych rachunków VAT dla wszystkich posiadaczy rachunków rozliczeniowych.

W opinii ZRP, nie ma potrzeby prowadzenia odrębnych rachunków VAT dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym będących przedsiębiorcami, jeśli nie są podatnikami VAT.

Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł