do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.09.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego do 16 października

Podatnicy, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, oraz podatnicy, którzy od przyszłego roku tracą status podatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe, mają obowiązek zgłosić fakt zmiany urzędu skarbowego do dotychczas obsługującego ich urzędu. W terminie do 16 października 2017 r. należy zgłosić przejście ze zwykłego urzędu skarbowego do wyspecjalizowanego lub odwrotnie.

Dotychczas o obowiązku zmiany właściwego urzędu skarbowego decydowały dane wynikające ze sprawozdania finansowego. W tym roku po raz pierwszy o obowiązku zmiany urzędu skarbowego zdecydują dane z zeznania podatkowego CIT albo deklaracji VAT. Tym samym ze zmianą właściwości urzędu skarbowego muszą się liczyć także podatnicy nieskładający sprawozdania finansowego.

Zmiana właściwości urzędu skarbowego następuje z mocy prawa, jednak podatnicy powinni dokonać zgłoszenia faktu zmiany właściwości. Zawiadomienie o zmianie właściwości należy złożyć do dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 16 października 2017 r. (termin jest przesunięty, ponieważ w 2017 r. 15 października wypada w niedzielę). Zawiadomienia należy dokonać w formie pisemnej. Zawiadomienie następuje w roku poprzedzającym rok, od którego nastąpi zaliczenie do kategorii podlegającej pod WUS, lub wyłączenie z tej kategorii ( §6 rozporządzenia) . Tym samym zawiadomienie w 2017 r. składają podatnicy, w przypadku których zmieni się właściwy urząd skarbowy w 2018 r.

Inny termin zgłoszenia mają wyłącznie tzw. podmioty z kapitałem zagranicznym, które zostaną włączone do kategorii podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowany urząd skarbowy w okresie od 15 października do 31 grudnia. W ich przypadku zawiadomienie należy złożyć w ciągu 7 dni od włączenia, ale nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok, od którego zmienia się urząd skarbowy.

Brak dokonania zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego nie ma znaczenia prawnego dla określenia właściwości urzędu skarbowego, ponieważ zmiana właściwości następuje z mocy prawa. Niedopełnienie opisanych formalności może jednak skutkować odpowiedzialnością karną skarbową. Przepisy Kodeksu karnego skarbowego przewidują karanie grzywną podatników, którzy wbrew obowiązkowi nie składali w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej (art. 80 k.k.s.).

Czytaj więcej w artykule: " Jakie podmioty mają obowiązek zawiadomić o zmianie urzędu skarbowego" >>

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK