do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 20.09.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

MF będzie publikował dane podatkowe największych firm

Celem zmian jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji dającej Ministrowi Finansów możliwość publikowania informacji podatkowych z zeznań rocznych przedsiębiorstw (przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku).

Projekt z dnia 7 września 2017 r. został zmodyfikowany względem wersji z 26 czerwca 2017 r.:

  1. doprecyzowano przepisy w zakresie sposobu i miejsca podawania do publicznej wiadomości danych;
  2. zmodyfikowano sposób określenia grupy podatników, których dane podlegać będą publikacji, poprzez powiązanie publikacji z warunkami decydującymi o statusie tzw. dużego podatnika w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (przychód przekraczający w złotych równowartość 50 mln euro);
  3. zmodyfikowano formułę wyliczenia tzw. efektywnej stopy procentowej;
  4. umożliwiono podatnikom wnioskowanie o skorygowanie danych podanych do publicznej wiadomości;
  5. wprowadzono przepis określający okres publikowania danych podatkowych (5 lat);
  6. wprowadzono wymóg kwartalnej aktualizacji danych.

Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł