INFOR.pl
Drukuj

Powstanie nowy rejestr przewoźników

Do końca 2012 r. wszystkie kraje członkowskie UE zobowiązane były do utworzenia i prowadzenia rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Tak postanowił Parlament Europejski i Rada Europy. W związku z tym w Polsce powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).

W rejestrze znajdą się nazwiska osób, które utraciły dobrą reputację oraz informacje o poważnych naruszeniach odnotowanych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Dane o przedsiębiorcach, którzy uzyskali zgodę na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i dostępne dla wszystkich. Wyjątek dotyczy jedynie adresu zamieszkania oraz informacji o dacie i miejscu urodzenia, które mogą zostać udostępnione w przypadkach poważnych naruszeń odpowiednim organom.

Trzy poważne przekroczenia prawa są równoznaczne z jednym bardzo poważnym, a w przypadku tych najpoważniejszych procedura o utracie dobrej reputacji będzie uruchamiana automatycznie. Rozpoczęcie takiego postępowania może odbyć się także w przypadku, gdy w danym przedsiębiorstwie popełniono trzecie bardzo poważne naruszenie w ciągu roku, liczone średnio na kierowcę, a także w sytuacji prawomocnego wyroku za przestępstwa.

Rejestr ma funkcjonować od 30 listopada 2017 r.

oprac. Iwona Romańczuk