do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.09.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jaka kara za nieudzielenie zaległego urlopu

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok najpóźniej do 30 września 2017 r. W tym roku 30 września przypada w sobotę. Jeżeli więc jest to dla pracownika dzień wolny od pracy, to urlopu trzeba udzielić najpóźniej 29 września br. Nieudzielenie zaległego urlopu w tym terminie grozi pracodawcy grzywną w wysokości od 1 do 30 tys. zł.

Warunek udzielenia zaległego urlopu do końca września będzie spełniony, jeżeli pracownik rozpocznie jego wykorzystywanie we wrześniu. Przepisy określają bowiem, że pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu zaległego najpóźniej do 30 września (art. 168 Kodeksu pracy). Pracownik nie musi więc wykorzystać do końca września całego zaległego urlopu.

Zaległego urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tak samo jak zwykłego urlopu wypoczynkowego, czyli tylko na dni pracy danego pracownika. Urlop wypoczynkowy przeliczamy na godziny, przyjmując, że 1 dzień urlopu to 8 godzin pracy (art. 1542 § 2 Kodeksu pracy).

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu w terminie uzgodnionym z pracownikiem (§ 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego...). Powstaje w związku z tym wątpliwość, czy pracodawca może skierować pracownika na zaległy urlop bez jego zgody, jeżeli mija już termin jego udzielenia, a pracownik nie zgadza się na jego wykorzystanie. Problem ten rozpatrywał Sąd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 2006 r. (I PK 124/05, M.P.Pr. 2006/3/119), w którym uznał, że pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu, jeżeli ten odmawia jego wykorzystania.

Inne zdanie w tej kwestii prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy. Zdaniem PIP (pismo nr GNP-110-4560-46/07/PE), nawet gdy kończy się termin na udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego, pracodawca powinien ustalić z pracownikiem termin wykorzystania tego urlopu. Wobec takich rozbieżności interpretacyjnych od uznania pracodawcy zależy, czy udzieli pracownikowi zaległego urlopu w ustalonym z nim terminie, czy bez jego zgody.

Pracodawca, który nie udziela pracownikowi urlopu w terminie do końca września, może zostać ukarany przez sąd grzywną w wysokości od 1 do 30 tys. zł (art. 282 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca może zostać ukarany grzywną w takiej wysokości za:

  • nieudzielanie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego (dotyczy to także nieudzielania zaległego urlopu),
  • bezpodstawne obniżanie wymiaru tego urlopu.

Czytaj więcej w artykule: "Jak udzielać zaległego urlopu wypoczynkowego za 2016 r." >>

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz

Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym.

Kup już za: 34.50 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK