do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.09.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Składka na FGŚP za zatrudnianych członków rodziny

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniające w swojej firmie członków własnej rodziny, na mocy nowych przepisów są zobowiązane do opłacania składki na FGŚP także za te osoby, których dotychczas to obciążenie nie dotyczyło. Składka na FGŚP za te osoby będzie ustalana na ogólnych zasadach, w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Od 5 września 2017 r. został wprowadzony obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby będące członkami rodziny zatrudniającego ich pracodawcy. Dotychczas, na mocy art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, składka na FGŚP była należna m.in. za pracowników i zleceniobiorców, jeżeli z tytułu tego zatrudnienia podlegali obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z wyłączeniem:

  • małżonka pracodawcy,
  • jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych,
  • rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających,
  • rodzeństwa, wnuków, dziadków,
  • zięciów i synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz
  • osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, obowiązująca od 5 września 2017 r., zniosła wspomniane zwolnienie z opłacania składek na FGŚP, z którego mógł skorzystać przedsiębiorca zatrudniający w swojej firmie członków rodziny. Obecnie za pracownika, za którego powstaje obowiązek opłacania tej składki, przepisy uznają osobę fizyczną, która:

  • zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub
  • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą albo wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub
  • wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych albo inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną

- jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Składki na FGŚP nie opłaca się od przychodów pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Czytaj więcej w artykule: " Od 5 września 2017 r. przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać składkę na FGŚP za zatrudnianych członów rodziny" >>

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz

Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym.

Kup już za: 34.50 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK