do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.09.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Druga rata odpisu na zfśs do 30 września

Pracodawcy, którzy w 2017 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do 30 września (w 2017 r. ten dzień przypada w sobotę), na wyodrębniony rachunek funduszu, pozostałą część odpisu podstawowego i ewentualne odpisy dodatkowe.

Terminy przekazywania równowartości odpisu wyznacza ustawa o zfśs. Przemawia to za przyjęciem, że równowartość środków pieniężnych z tytułu dokonania odpisu na fundusz powinna być przekazana na rachunek bankowy z zachowaniem terminów ustalonych ustawą – takie stanowisko przedstawiło MRPiPS.

Od 1 stycznia 2017 r. podstawą wymiaru odpisu jest wyższa kwota bazowa, która wynosi 3161,77 zł. Pracodawcy, którzy dobrowolnie utworzyli zfśs, ustalają odpis na fundusz w dowolnej wysokości i przekazują środki w ustalonym przez siebie terminie.

W 2017 r. obowiązek tworzenia funduszu socjalnego mają pracodawcy:

  • prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników,
  • zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawcy ci powinni przekazać odpis na zfśs ustalony na dany rok w dwóch ratach - w terminach i w wysokości odpowiednio:

  • do 31 maja - co najmniej 75% odpisów podstawowych,
  • do 30 września - pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające.

Jeżeli termin przekazania środków na fundusz przypada w dniu wolnym od pracy (w niedzielę lub święto) albo w sobotę, nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Jest to bowiem wyłącznie przeniesienie środków pracodawcy na odrębny rachunek, którego jest posiadaczem (dysponentem). Zatem rachunek funduszu powinien być zasilony odpowiednimi środkami w dniach ustalonych przepisami ustawy o zfśs.

Przekazanie środków na zfśs po wyznaczonym terminie, np. po 30 września, nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu (wyrok SN z 11 kwietnia 2012 r., III PK 66/11, OSNP 2013/5-6/54).

Czytaj więcej w artykule: "Drugą ratę odpisu na zfśs trzeba przekazać do 30 września 2017 r. - stanowisko resortu pracy" >>

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Wszystkie uchwalone w 2017 r. zmiany w przepisach podatkowych, które wejdą w życie z początkiem 2018 r. Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK