do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.08.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

"Urzędowe" koszty skanu dokumentów podatkowych

Minister Finansów wprowadził odrębną, obniżoną opłatę za sporządzenie przez organ podatkowy skanu dokumentu papierowego. Opłata ta wynosi 0,40 zł za jedną stronę dokumentu papierowego.

W przypadku sporządzenia przez organ podatkowy innego rodzaju kopii (lub odpisów) dokumentu opłaty wynoszą:

1) 0,60 zł - za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4;

2) 0,80 zł - za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4;

3) 0,90 zł - za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3;

4) 1,20 zł - za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3.

Opłata za skan została wprowadzona rozporządzeniem MRiF obowiązującym od 5 sierpnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów - Dz.U. z 2017 r. poz. 1409

Oprac. Ewa Sławińska

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł