do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.08.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe zasady wykonywania przez cudzoziemców pracy sezonowej

Sejm wprowadził nowe zasady zatrudniania cudzoziemców przy pracy sezonowej i krótkoterminowej. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca. W zezwoleniu zostaną określone:

  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  • najniższe wynagrodzenie cudzoziemca,
  • wymiar czasu pracy albo liczba godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,
  • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Jeżeli zezwolenie będzie dotyczyć pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę zostanie określony także pracodawca użytkownik.

Oprac. Anna Seroczyńska

Czytaj także:

"Zmiany w zakresie pracy sezonowej od 1 stycznia 2018 r." >>

"Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej" >>

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł