do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.08.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe zasady wykonywania przez cudzoziemców pracy sezonowej

Sejm wprowadził nowe zasady zatrudniania cudzoziemców przy pracy sezonowej i krótkoterminowej. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca. W zezwoleniu zostaną określone:

  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  • najniższe wynagrodzenie cudzoziemca,
  • wymiar czasu pracy albo liczba godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,
  • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Jeżeli zezwolenie będzie dotyczyć pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę zostanie określony także pracodawca użytkownik.

Oprac. Anna Seroczyńska

Czytaj także:

"Zmiany w zakresie pracy sezonowej od 1 stycznia 2018 r." >>

"Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej" >>

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł