do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.08.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Połączenie budynków może stanowić ulepszenie środka trwałego

Techniczne połączenie budynków nie musi oznaczać, że doszło do powstania nowego środka trwałego. Inwestycja, w wyniku której oddzielne budynki zostaną połączone, może zostać uznana za ulepszenie uznał NSA w wyroku z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1544/15.

Wyrok NSA jest korzystny dla podatnika. NSA słusznie uznał, że w przypadku rozstrzyganym wyrokiem możemy mieć do czynienia z ulepszeniem budynków. W pojęciu ulepszenia mieściłaby się bowiem także przebudowa/rozbudowa dwóch budynków i ich funkcjonalne połączenie. Sam fakt połączenia budynków korytarzami i oficyną nie oznacza to natomiast wytworzenia nowego środka trwałego, ponieważ połączone budynki nie zostały wyburzone, istnieją nadal.

Dla podatnika to, że efektem inwestycji jest uznanie połączonych budynków za ich ulepszenie, oznacza, że będzie mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną. Pozwoli mu to szybciej zamortyzować inwestycję i w efekcie wykazać wyższe koszty podatkowe w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Czytaj więcej w artykule: "Kiedy połączenie budynków stanowi ulepszenie środka trwałego - wyrok NSA" >>

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł