do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 26.09.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

CIT-CFC i PIT-CFC do 2 października

Do 2 października 2017 r. podatnicy podatku dochodowego powinni złożyć do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej o kalendarzowym roku podatkowym. W tym samym terminie konieczna jest wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego. Jeżeli podatnik posiada udziały w zysku więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, zobowiązany jest złożyć odrębne zeznania o dochodach każdej z tych spółek.

Od 1 stycznia 2015 r. na polskich rezydentów nałożony został obowiązek wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19% stawką podatku.

Należy pamiętać, że przychody uzyskiwane przez CFC nie podlegają opodatkowaniu, gdy :

- nie przekraczają kwoty 250 000 euro w roku podatkowym lub
- CFC prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie należącym do UE lub EOG albo
- CFC prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie innym niż państwo członkowskie UE lub EOG w który podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie, pod warunkiem że Polska lub UE jest stroną umowy o wymianie informacji podatkowych zawartej z tym Państwem (zob. art. 24a ust. 16 i 17 updop i art. 30f ust. 18 i 19 updof). Polski podatnik posiadający w zagranicznej spółce kontrolowanej, której przychody nie przekroczyły kwoty 250 000 euro,  udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku, poza brakiem obowiązku zapłaty podatku od dochodów osiągniętych przez taką spółkę nie jest również zobowiązany do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego przez nią dochodu (odpowiednio PIT-CFC lub CIT-CFC). Taki podatnik jest jednak zobowiązany do:

  • uwzględniania tej spółki w prowadzonym rejestrze zagranicznych spółek kontrolowanych,
  • prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych służącej określeniu dochodu uzyskanego przez tę zagraniczną spółkę kontrolowaną (zob. art. 24a ust. 17 pkt 1 updop oraz art. 30f ust. 19 pkt 1 updof).

Obowiązku złożenia zeznania nie ma także, w przypadku gdy zagraniczna spółka kontrolowana jest rezydentem podatkowym w państwie członkowskim UE lub EOG i prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą. Dodatkowo polski podatnik posiadający w takiej spółce:  udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku, nie jest także zobowiązany do:

  • zapłaty podatku od dochodów osiągniętych przez taką spółkę,
  • uwzględniania tej spółki w prowadzonym rejestrze kontrolowanych spółek zagranicznych,
  • prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych służącej określeniu dochodu uzyskanego przez tę zagraniczną spółkę kontrolowaną (zob. art. 24a ust. 16 i 18 updop oraz art. 30f ust. 18 i 20 updof).

Zeznania składane są na formularzu CIT-CFC(2) (podatnicy pdop) lub PIT-CFC(2) (podatnicy pdof). Zeznania należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeżeli zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem, zeznanie należy złożyć do urzędu skarbowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Polski.

Zeznania należy złożyć do końca dziewiątego miesiąca następującego po roku podatkowym. W tym roku 30 września przypada w sobotę, termin zatem zostaje przeniesiony na poniedziałek – 2 października.

Czytaj więcej w artykule: "Zeznania o dochodach zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)" >>

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz

Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym.

Kup już za: 34.50 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK