do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.08.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Bez obowiązku poboru podatku u źródła od biletów lotniczych

Polscy przedsiębiorcy nie muszą już pobierać podatku u źródła przy nabyciu biletów lotniczych na rejsowe połączenia lotnicze. Obowiązek poboru podatku u źródła nie dotyczy już bowiem przychodów zagranicznych przewoźników uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga od pasażera posiadania biletu lotniczego.

Od 12 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadzająca m.in. zmiany w obowiązku pobrania przez płatników podatku u źródła z tytułu przychodów osiąganych na terytorium RP przez przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Po nowelizacji pobór zryczałtowanego podatku z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej został wyłączony w stosunku do przychodów uzyskiwanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera (zob. art. 29 ust. 1 pkt 4 updof oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 updop).

Jest to korzystna zmiana dla polskich przedsiębiorców, którzy dotychczas jako płatnicy podatku u źródła mieli wiele dodatkowych obowiązków w związku z zakupem biletów lotniczych u zagranicznych przewoźników. Nie mogli przy tym najczęściej uzyskać certyfikatów rezydencji podatkowej tych przewoźników, co oznaczało konieczność zapłaty podatku u źródła i to w pełnej wysokości. Dodatkowo nie było także możliwości potrącenia tego podatku z należności za zakupiony bilet lotniczy.

Czytaj więcej w artykule: "Brak obowiązku poboru podatku u źródła od biletów lotniczych" >>

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł