do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.08.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Pracodawca może dofinansować wyprawki szkolne

Z początkiem roku szkolnego pracodawcy często dofinansowują wyprawki szkolne dla dzieci pracowników. Najczęściej wykorzystują do tego środki pochodzące z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W takim przypadku wartość wyprawek może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, ograniczonego jednak do 380 zł w roku podatkowym. Wyprawki te są natomiast całkowicie zwolnione ze składek ZUS.

W zależności od tego, jakimi funduszami firma dysponuje, pomoce szkolne można ufundować:

  • z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • z funduszu socjalno-bytowego lub podobnych funduszy,
  • ze środków związków zawodowych,
  • ze środków bieżących (obrotowych) zakładu pracy.

Pracodawca może dołożyć się do szkolnej wyprawki poprzez:

  • wypłatę świadczenia pieniężnego – dofinansowanie,
  • wydanie świadczenia w formie rzeczowej, np. paczek zawierających przybory szkolne, plecaki, odzież, książki – lektury.

Jedno z podatkowych zwolnień przedmiotowych dotyczy wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej (o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), świadczeń rzeczowych oraz otrzymanych przez pracownika w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Należy podkreślić, że świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).

Zatem, zarówno finansowa pomoc na zakup przedmiotów szkolnych dla dziecka pracownika, jak i przekazana paczka z wyprawką mogą skorzystać ze zwolnienia. Jednak jest ono ograniczone w skali roku do 380 zł.

Oprac. Izabela Nowacka

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł