do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.08.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Paragon fiskalny, a nie kelnerski

Ministerstwo Finansów przypomina o zasadach wydawania paragonów fiskalnych w branży gastronomicznej oraz obowiązkach spoczywających na przedsiębiorcy i jego pracownikach.

Resort przestrzegał przed konsekwencjami, które grożą za niestosowanie się do przepisów prawa i zapowiadał kontrole prawidłowości fiskalizacji obrotu w gastronomii.

Kontrole takie zostały rzeczywiście przeprowadzone. Ich efektem, w ciągu zaledwie jednego dnia w centrum Warszawy, było wymierzenie grzywien o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dlatego MF ponownie zwraca uwagę na to, że szczególnie naganne, zwłaszcza w stosunku do młodych osób, które rozpoczynają pracę, są przykłady nieuczciwości ze strony ich pracodawców. Polegają one na praktykowaniu i nakłanianiu do czynów karalnych, jakimi są nieewidencjonowanie obrotu na kasie fiskalnej i wydawanie tzw. rachunków czy paragonów kelnerskich zamiast paragonów fiskalnych.

Resort przestrzega, że kontrole będą kontynuowane, szczególnie w ośrodkach, w których latem skupia się życie turystyczne.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Czytaj także:

"MF: usługi gastronomiczne z paragonem fiskalnym" >>

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł