do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 31.07.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

SN: komornicy sądowi nie mogą podwyższać opłat egzekucyjnych o VAT

Komornicy sądowi nie mogą podwyższać opłaty egzekucyjnej o VAT - orzekł Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie prawne wrocławskiego sądu okręgowego.

Wrocławski sąd pytał SN, czy opłata egzekucyjna ustalona przez komornika sądowego winna być powiększona o należność z tytułu podatku od towarów i usług, czy też zawiera w sobie kwotę podatku VAT.

Rozstrzygnięcie dotyczyło faktu, że Ministerstwo Finansów uznało komorników za podmioty płacące podatek od towarów i usług, w zakresie wykonywanych przez nich czynności. Wcześniej komornicy podatku VAT nie musieli płacić. "W sprawie, w której wyłoniło się zagadnienie prawne, komornik podwyższył pobieraną od dłużnika opłatę egzekucyjną o podatek od towarów i usług, dłużnik zaskarżył to postanowienie uznając, że nie ma do tego podstaw prawnych.

Sąd, który zadał pytanie prawne zauważył, że zagadnienie doliczania kwot podatku od towarów i usług do opłat egzekucyjnych nie zostało uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ani w innej ustawie. "Z przepisów ustawy o komornikach sądowych wynika, że wysokość opłaty egzekucyjnej jest ustalana albo jako określony procent wyegzekwowanego świadczenia albo jest oznaczona ryczałtowo sumą pieniężną. Analiza ich konstrukcji prowadzi do wniosku, że ich wysokość została określona jako wartość +sztywna+, co może sugerować, iż mogą one zostać pobrane jedynie w wysokości określonej w obowiązujących przepisach" - uzasadniał.

Sąd Najwyższy sprawę przekazał do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi. Nawiązał przy tym do uchwały SN z dnia 7 lipca 2016 r., w której przyjęto, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, o stawkę podatku od towarów i usług.

Powiększony skład SN orzekł, że "nie ma podstaw do doliczania do daniny publicznej kolejnej daniny jaką jest podatek". Przypomniał równocześnie, że zgodnie z art. 84 Konstytucji każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. "Podatek od towarów i usług jest oczywiście określony w ustawie, ale nie w taki sposób, który by pozwalał na doliczane go do opłat egzekucyjnych. Takiego przepisu, który by na to pozwalał nie ma" – podkreślił Sąd Najwyższy.

Źródło: PAP

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK