do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.08.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Do 31 sierpnia 2017 r. wnioski o zwrot akcyzy

Zwrot akcyzy przysługuje producentom rolnym, którzy zużywają olej napędowy oznaczony kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91. Dotyczy to zakupu oleju w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 r. Termin składania wniosków za ten okres upływa 31 sierpnia 2017 r.

Producenci rolni mogą wnioskować o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego kupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej. W 2017 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producent rolny (osoba będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego) ustala jako iloczyn ilości kupionego oleju napędowego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku. Kwota zwrotu nie może przekroczyć rocznego limitu, który ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku.

UWAGA!

Wypłata zwrotu, o który producent rolny wnioskował w terminie od 1 do 31 sierpnia 2017 r., powinna nastąpić na podstawie decyzji w terminie od 1 do 31 października 2017 r.

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów znajdujących się w posiadaniu producenta rolnego. Gdy grunty są położone na terenie różnych gmin, trzeba składać odrębne wnioski do każdego z organów właściwych ze względu na położenie gruntu. Stanowisko to potwierdził WSA w Szczecinie w wyroku z 11 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Sz 228/13).

Czytaj więcej w artykule: "Którzy producenci rolni składają do 31 sierpnia 2017 r. wnioski o zwrot akcyzy" >>

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł