do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.08.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Układ ratalny z ZUS niesie sporo korzyści dla płatnika

Rozłożenie należności z tytułu składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie, ustalonym z ZUS, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.

Zawarcie układu ratalnego z ZUS niesie dla płatnika sporo korzyści, które mogą spowodować, że firma z zadłużeniem wobec ZUS będzie w stanie uregulować zaległość i utrzymać się na rynku. Natychmiastowe wszczęcie egzekucji może wyeliminować z rynku firmę, a jej właściciela narazić na utratę osobistego majątku.

Dzięki zawarciu układu ratalnego płatnik może spłacać zadłużenie składkowe przez dłuższy czas, ze znacząco obniżonymi kosztami dodatkowymi. Wynika to z faktu, że od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o układ ratalny zawieszeniu ulega bieg naliczania odsetek za opóźnienie. W zamian za odsetki płatnik będzie musiał jednak uiścić opłatę prolongacyjną, którą ZUS naliczy dodatkowo do każdej kolejnej raty. Stanowi ona 50% stawki podatkowych odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy (stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, określonej w Ordynacji podatkowej). Decyzja o rozłożeniu zadłużenia na raty powoduje również zawieszenie wcześniej wszczętych i niezakończonych postępowań egzekucyjnych dotyczących należności objętych ulgą. Po całkowitej spłacie zadłużenia wszczęte postępowania egzekucyjne zostaną umorzone. W przypadku przedsiębiorców (przedsiębiorstw) nadal prowadzących działalność gospodarczą rozwiązanie to umożliwia dalsze funkcjonowanie firmy na rynku, bez obaw o nieodwracalne skutki postępowania egzekucyjnego, a także chroni przed lawinowym wzrostem zadłużenia.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym pozytywnym aspekcie, wynikającym dla płatnika z zawarcia układu ratalnego. Jeżeli jest to osoba fizyczna, która nadal prowadzi działalność gospodarczą, to w razie powstania zadłużenia z tytułu składek osoba ta traci faktyczną możliwość podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i uzyskiwania świadczeń z tego tytułu. Wszystkie bieżące składki są bowiem zgodnie z przepisami z urzędu zaliczane na poczet zaległości. Tym samym składka na ubezpieczenie chorobowe nie wpływa w przewidzianych dla niej terminach płatności, a tym samym płatnik traci prawo do jakichkolwiek świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W sytuacji zawarcia układu ratalnego mechanizm ten ulega zmianie.

Czytaj więcej w artykule: " Jak skutecznie ubiegać się o układ ratalny w ZUS - najczęstsze pytania płatników składek" >>

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2017/2018 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK