do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.07.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Gwarancje bankowe dla innowacyjnych przedsiębiorców

Od 3 czerwca 2017 r. zmieniły się zasady udzielania gwarancji bankowych dla innowacyjnych przedsiębiorców.

Nowelizacja polega na rozszerzeniu zakresu wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy ubiegają się o kredyt. Obecnie mogą oni uzyskać gwarancję bankową spłaty kredytu zaciągniętego na rozwój działalności gospodarczej (innowacyjnej), a nie tylko na wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Dz.U. z 2017 r. poz. 982

Oprac. Ewa Sławińska

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł