do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.07.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kiedy zmiana umowy pożyczki bez PCC

Umorzenie lub zmiana wysokości odsetek z umowy pożyczki dokonane aneksem do tej umowy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). W wyniku takiej czynności nie nastąpi bowiem podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej w interpretacji z 30 maja 2017 r., sygn. 0111-KDIB4.4014.70.2017.1.JKU.

Interpretacja jest korzystna dla podatników. Opodatkowaniu PCC podlegają zmiany umów opodatkowanych PCC (czyli także umów pożyczki), jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC). Podstawę opodatkowania przy umowie pożyczki stanowi kwota pożyczki, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy - kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych (art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o PCC). Powszechnie uznaje się, że zawarty w tym przepisie zwrot "kwota pożyczki" obejmuje jedynie kwotę główną (nominalną) pożyczki, tj. nie odnosi się do części odsetkowej. Zmiana wysokości wynagrodzenia za korzystanie z kapitału pożyczek (umorzenie odsetek lub zmiana ich wysokości) nie wpływa zatem na podstawę opodatkowania PCC. Organ podatkowy słusznie zatem uznał, że zmiana umowy pożyczki, w związku z którą pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek z jej tytułu, jest obojętna podatkowo w PCC.

 Czytaj więcej w artykule: "Kiedy zmiana umowy pożyczki nie jest opodatkowana PCC - interpretacja MF" >>

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł