do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 20.09.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zwrot nadpłaconego podatku w 30 dni

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. Projektowane przepisy przewidują skrócenie czasu oczekiwania na zwrot nadwyżki zapłaconego podatku nad podatkiem należnym z 90 do 30 dni.

Oczekiwanie na zwrot nadpłaconego podatku dotyka podatników podatku akcyzowego, specjalnego podatku węglowodorowego, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa państwowe, ale przede wszystkim każdego obywatela, będącego podatnikiem PIT. Przyjęty sposób rozliczania podatku od dochodów osób fizycznych powoduje wystąpienia nadwyżki zapłaconego podatku nad podatkiem należnym dla większości podatników. Naczelnik urzędu skarbowego ma obecnie 90 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji PIT przez podatnika, na dokonanie zwrotu tej nadwyżki. Taki sam termin obowiązuje w przypadku korekty deklaracji będącej konsekwencją popełnienia zwyczajnych omyłek, dokonywanej przez urząd lub przez podatnika. Długość tych okresów nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, zwłaszcza wobec postępującej informatyzacji, która powinna wpływać na wzrost efektywności pracy w urzędach.

Rozwiązania, powodujące obniżkę podatku, takie jak kwota wolna czy ulgi podatkowe, mają na celu zmniejszenie realnego ciężaru opodatkowania i pozostawienie większej części dochodu do dyspozycji podatnika. W praktyce, im później podatnik otrzymuje te pieniądze, tym mniejsza jest jego korzyść z ulgi (choćby ze względu na inflację).  Zapisy Ordynacji podatkowej, regulujące terminy zwracania nadpłaconego podatku przez urzędy skarbowe, pochodzą z 1997 r. Od tej pory wystąpił znaczący postęp w informatyzacji urzędów, ponadto coraz więcej podatników PIT rozlicza się elektronicznie (co oszczędza pracy urzędnikom, którzy nie muszą wpisywać danych z ich rozliczeń do systemów informatycznych). Praca urzędów powinna być więc coraz bardziej wydajna a załatwianie prostych, powtarzalnych spraw obywateli coraz szybsze. Można zatem uznać okres 90 dni na zwrot podatku za nieuzasadnienie długi.

Nowe regulacje miałyby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.

Oprac. Alicja Fal

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł