do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 26.06.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe formularze CIT

Od 23 czerwca obowiązują nowe wzory formularzy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych określono nowe wzory deklaracji:

  1. CIT-8 (25) – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
  2. CIT-8A (12) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
  3. CIT-8B (11) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
  4. CIT-8/O (12) - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku;
  5. CIT/BR (3) - Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową.

Wzory formularzy stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2017 r. Przepisu nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Kodeks podatnika

Na tom składa się pięć części prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r. oraz rozliczenia PIT za 2017 r. Wszystkie uchwalone w 2017 r. zmiany w przepisach podatkowych, które weszły w życie z początkiem 2018 r. Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK