do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 26.06.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe uprawnienia ZUS

Od 13 czerwca 2017 r., ZUS otrzymał możliwość ustalenia, na mocy decyzji administracyjnej, który podmiot jest faktycznie płatnikiem składek w odniesieniu do ubezpieczonych zgłoszonych do ZUS przez więcej niż jedną firmę. Zmiany w zakresie ustalania przez ZUS "właściwego" płatnika składek budzą duże kontrowersje.

Początkowo (zgodnie z projektem nowelizacji) regulacje te miały mieć zastosowanie tylko w przypadku tzw. outsourcingu pracowniczego, gdy przejęcie pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy odbywało się niezgodnie z prawem i faktycznie płatnikiem składek w dalszym ciągu pozostawał dotychczasowy pracodawca "przejmowanych" pracowników. Okazało się jednak, że ostateczna, uchwalona wersja nowych przepisów pozwala w zasadzie w każdej sytuacji na jednostronne ustalenie przez ZUS rzeczywistego płatnika składek - nie tylko w przypadku tzw. outsourcingu pracowników, ale także w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj.:

  • umowy o pracę i umowy zlecenia,
  • kilku umów zlecenia,
  • umowy zlecenia wykonywanej na rzecz pracodawcy.

ZUS w toku kontroli lub postępowania wyjaśniającego (administracyjnego) może ustalić, że płatnikiem składek jest faktycznie inny podmiot niż ten, który dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i rozliczał składki za ubezpieczonych.

Po przeprowadzeniu postępowania i ustaleniu "właściwego" płatnika składek ZUS wyda w tym zakresie decyzję zarówno podmiotowi zgłaszającemu ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, jak i płatnikowi składek ustalonemu przez ZUS. Po uprawomocnieniu się tej decyzji ZUS sporządzi za płatnika z urzędu dokumenty związane z ubezpieczeniami społecznymi za okres wskazany w decyzji.

Nowelizacja wprowadza nową definicję ustawową podmiotu zgłaszającego ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych. Jest nim podmiot niebędący płatnikiem składek, który dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń pracowników, zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, lecz wykonujących pracę na rzecz pracodawcy, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Nowelizacja przewiduje też nowy rodzaj decyzji wydawanej przez ZUS - jest to decyzja ustalająca płatnika składek, której stronami będą podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych oraz płatnik składek.

Czytaj więcej w artykule: "Jakie nowe uprawnienia uzyskał ZUS od 13 czerwca 2017 r. w zakresie ustalania właściwego płatnika składek" >>

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2017/2018 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy.

Kup już za: 25.80 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK